Impressum / Juridische informatie

Deze website is eigendom van:

Probiotec bv

Pauvreweg 7

4879NA Etten-Leur, Nederland

Info@probiotec-world.com

Kamer van Koophandel: 73424196

BTW nummer: NL859533931B01

CEO:

Johan van Overveld

Tim Kemland

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.probiotec-world.com en alle onderliggende en gelieerde pagina’s) aantreft bij Probiotec of zijn gelicenceerd aan Probiotec. Probiotec is een geregistreerd handelsmerk.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Probiotec of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Probiotec”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Probiotec voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Op onze webshops zijn onze ‘Algemene Voorwaarden’ van toepassing. Als je iets koopt in onze webshop kun je gebruik maken van herroepingsrecht.